M a K I N G O F
R O D a J E: Teatro Quinta Porra. Bogotá D.C. 8 - 13 de Octubre de 2012.


Fotografías: Mauricio Esguerra / Fausto / Jaime Gutiérrez / D.C. H I S T Ó R I C a S: Investigación, Pre-producción, Ensayos, Pruebas, etc. Bogotá 2010 - 2012.

T á B O G O  // Preproducción